Ֆինանսներ

Ֆինանսները բիզնեսն առավել կառավարելի դարձնելու գործիքն է։

- Բյուջեի պլանավորում և կատարողականի հետևում

- Ֆինանսական խորհրդատվություն բիզնեսի վերակազմակերպման (M&A) հարցերում

- Ֆինանսական վերլուծություն ընկերության կատարողականի վերաբերյալ

- Համալիր վերլուծություն ընկերության ֆինանսական առողջության վերաբերյալ

- Ֆինանսական առողջացման ծրագրի մշակում։