Assets | ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերություն
386
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-386,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում
 • ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Հարկային հաշվարկների ու հաշվետվությունների պատրաստում
 • Կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Աշխատավարձի համակարգի հաշվառում

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

+374 77 71 31 01

 • Նախորդ և հաշվետու ժամանակաշրջանների հարկերի դիտարկում
 • Հարկերի պլանավորում
 • Հարկային օրենսդրության գործառնական կիրառման խորհրդատվություն
 • Հարկային ռիսկերի գնահատում և կառավարում
 • Հարկման համակարգերի օպտիմալացում
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

+374 77 71 31 01

 • Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում
 • Ֆինանսական կառավարման խորհրդատվություն
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և վերլուծություն
 • Համալիր ուսումնասիրություն
 • Կազմակերպությունների վերակազմակերպումների վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Բարդ գործարքների վերաբերյալ խորհրդատվություն

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

+374 77 71 31 01

 • Կառավարման արդյունավետ մոտեցումների կիրառում
 • Շահույթի մաքսիմալացման միտված ծրագրի մշակում
 • Հաշվապահական հաշվառման համակարգի ավտոմատացում
 • Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում և կատարելագործում

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

+374 77 71 31 01

Մենք մասնագիտացած ենք․․․

Բացահայտենք մեր գործունեության ոլորտները
qode-np-item
Հանրային հատված
qode-np-item
Ներմուծում և արտահանում
qode-np-item
Շինարարություն
qode-np-item
Արտադրություն
qode-np-item
ՏՏ ոլորտ
qode-np-item
Առևտուր
qode-eliptic-slider

Հանրային հատված

Հասարակության կողմից հանրային հատվածի ընկերությունների ընկալման առումով կարևոր է վերջիններիս կողմից ֆինանսական և գործունեության հաշվետվությունների պատրաստումը: Հանրային հատվածում գտնվող կազմակերպությունների գերակշիռ մասը դժվարանում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման, հետևաբար նաև թափանցիկության ու հաշվետվողականության ապահովման հարցում:
qode-eliptic-slider

Ներմուծում և արտահանում

Մեր ընկերությունը ներմուծման/արտահանման ոլորտում ունի անհրաժեշտ փորձառություն, որն ուղղում է բիզնեսը գործող հարկային օրենսդրությանը համապատասխանեցնելուն: Այս ոլորտում մեր մասնագետները առաջարկում են գործնական, արդյունավետ և օգտավետ լուծումներ: Խորհրդատվություն ենք տրամադրում նաև օտարերկրյա կազմակերպություններին և անհատներին՝ օգնելով հարկային ռեժիմի ընտրության, ինչպես նաև կրկնակի հարկումից խուսափելու հարցերում:
qode-eliptic-slider

Շինարարություն

Շինարարությունը տնտեսության բարձր զարգացած ճյուղ է: Այն իրենից ներկայացնում է բավականին բարդ բիզնես գործընթաց, որի հետ մեկտեղ ի հայտ են գալիս մի շարք հաշվապահական, հարկային և ֆինանսական խնդիրներ: Շինարարության, կառուցապատման և անշարժ գույքի շուկայում գործունեություն ծավալող կազմակերպություններն ունեն ճկուն հաշվապահական համակարգերի, նյութածախսի վերահսկողության, դրամական հոսքերի ճիշտ պլանավորման և հարկերի օպտիմալացման կարիք: Այս ոլորտում մենք առաջարկում ենք հետևյալը:
qode-eliptic-slider

Արտադրություն

Արտադրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակեպությունների համար առավել կարևոր է արտադրական պրոցեսում իրականացվող ծախսումների ճշգրիտ հաշվառումը՝ արտադրանքի արժանահավատ ինքնարժեքի ձևավորման համար: «Ասեթս» ընկերությունը արտադրական ոլորտում առաջարկում է ծառայությունների հետևյալ փաթեթը՝
Ծախսերի կրճատմանն ուղղված ներքին վերահսկողության միջոցների մշակում
Հարկային խորհրդատվություն
Ներքին վերահսկողության համակարգերի ներդրու
Բիզնեսի համալիր ուսումնասիրություն:
qode-eliptic-slider

ՏՏ Ոլորտ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը պետական մակարդակով հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություն: Այս ոլորտում նորարարությունները, ինչպես նաև դրանց կիրառությունը տնտեսության տարբեր ճյուղերում վերջին տասնամյակներում բնորոշում է համաշխարհային տնտեսության զարգացման կտրուկ աճը: ՀՀ կառավարությունը ՏՏ ոլորտում ներդրումների համար տրամադրում է մի շարք արտոնություններ օտարերկրյա ներդրողներին` ներառյալ կանոնադրական կապիտալում կատարած ներդրումների գծով հարկային արտոնությունները և ներդրումների կատարման խոչընդոտների բացակայությունը: «Օտարերկրյա ներդրումների» մասին ՀՀ օրենքով նախատեսվում է, որ օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ներդրման պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում, օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ, կիրառվում է ներդրումների իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը: ՀՀ-ում նորաստեղծ ՏՏ ընկերությունների համար նախատեսվող արտոնություններից է, օրինակ, նման ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող եկամտային հարկի 10% դրույքաչափ, ինչպես նաև շահութահարկից ազատումը:
qode-eliptic-slider

Առևտուր

«Ասեթս» ընկերությունը առևտրային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.
Հաշվապահականհաշվառում.
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում.
Հարկային խորհրդատվություն.
Ներկայացուցչություն պետական մարմիններում.հարկային, մաքսային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացուցչություն, ինչպես նաև մասնակցություն այդ մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումներին.
Աշխատավարձի հաշվառում և կադրերի վարում.

«Ասեթս» ՓԲԸ-ն ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերություն է, որը.

Ունի փորձառու աշխատակազմ

Յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերում է անհատական մոտեցում

Մշտապես ընդլայնում է մատուցվող ծառայությունների շրջանակը

Մատուցում է ծառայություններ ցանկացած տեսակի կազմակերպությունների համար