Հաշվապահ
  • Զբաղվածության ժամկետ։ Մշտական
  • Աշխատանքի տեսակը: Լրիվ Դրույքով
  • Վերջնաժամկետ։ 31.03.2024
  • Մեկնարկի ամսաթիվը: 15.04.2024

Հաշվապահի թափուր հաստիք

«Ասեթս» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում հաշվապահի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար։

Պահանջվող որակավորումներ

1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում:
2. Փորձառություն հաշվապահական ոլորտում (1-2 տ):
3. Հարկային օրենսդրության իմացություն:
4. ՖՍՀՄ-ի իմացություն:
5. AS Accountant ծրագրային ապահովման իմացություն։
6. Համակարգչային գերազանց հմտություններ (Excel, Word, PowerPoint և Access):
7. Տնտեսական, ֆինանսական և իրավական տերմինաբանությունը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակություն։
8. Ժամանակի ճիշտ պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն։
9.Գործարար հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գրավոր և բանավոր սահուն իմացություն:
10. Թիմում աշխատելու կարողություն:

Աշխատանքային պարտականություններ

1. Մասնակցել հաշվապահական հաշվառման գործընթացին։
2. Կատարել ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում։
3. Իրականացնել բանկային գործառնություններ և վերահսկել online banking-ով։
4. Մասնակցել խորհրդատվական ծառայություններին (խնդրահարույց հարցերի վերլուծություն, պարզաբանումներ, կարծիքի տրամադրում, վերականգնողական աշխատանքներ և այլն) ։
5. Աջակցել թիմին փաստաթղթաշրջանառության հարցում:
6. Ժամանակին ավարտել ամսական և տարեկան փակումները:
7. Իրականացնել հաշվապահի այլ գործառույթներ։

GROW YOUR ASSETS WITH US

Դարձիր գործընկեր