Assets | ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
564
post-template-default,single,single-post,postid-564,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսական արտադրանքիառուվաճառքից 7% ԱԱՀ-ի հարկում

ՀՀ հարկային  օրենսգրքում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ նաև՝ Նախագիծ) նախատեսվում է գյուղատնտեսական արտադրանքի առքուվաճառքի գործունեությունից հարկել 7% ԱԱՀ-ի գումար այն գյուղատնտեսական արտադրանքների գծով, որոնք ձեռք են բերվել գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացո ֆիզիկական անձանցից։

ԱԱՀ-ով հարկման բազան, որի համապատասխան հաշվարկվելու է ԱԱՀ 7% դրույքաչափ, սահամանվում է այն գումարը, որն առաջանում է գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքի և ձեռքբերման արժեքների դրական տարբերությունից։

[Մինչ այս նախագիծը ՀՀ հարկային օրենսգրքում չի եղել որևէ կարգավորում այն դեպքերի համար, երբ գյուղատնտեսական արտադրանքը ձեռք է բերվում ֆիզիկական անձանցից։]

ԱԱՀ-ից ազատվում է սպանդանոցային ծառայությունների մատուցման գործունեությունը

Քանի որ գյուղատնտեսական արտադրանք հանդիսացող մսամթերքը պարտադիր պետք է անցնի սպանդանոցային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից փորձաքննության, առաջարկվում է ԱԱՀ-ից ազատել սպանդանոցային ծառայությունների մատուցման գործունեությունը, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում անմիջական սպանդանոցային ծառայություն մատուցողի կողմից վերամշակված՝ կառավարության սահմանած ցանկում2 ընդգրկված արտադրանքի օտարման գործունեությունը։

Սույն փոփոխության մասով ՀՀ հարկային օրենսգրքում մինչ oրս չի եղել որևէ կարգավորում։

Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող շահութահարկ վճարողներն ազատվում են շահութահարկի վճարումից

Նախագծով նախատեսվում է նաև մինչև 2024թ․ դեկտեմբերի 31-ը մինչև այդ ժամանակահատվածը ներառյալ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող շահութահարկ վճարողներին ազատել շահութահարկի վճարումից՝

  • իրենց կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի,
  • դրա վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամուտների, նաև
  • այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների մասով, եթե այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ չի գերազանցում 30%։

Այն դեպքում, եթե գերազանցում է 30%-ը, ապա այդ արտոնությունը գործում է միայն գյուղատնտեսական արտադրանքի, դրա վերամշակման արդյունքում ստացված՝ կառավարության սահմանած ցանկում ներառված արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամուտների մասով։

[Վերը նշվածԿառավարության կողմից դեռևս այդ ցանկը սահմանված չէ։]

Մինչ այս նախատեսվող փոփոխությունն այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ սահմանված է եղել, որ չպետք է գերազանցի 10%։

Նախագծի ընդունումը կնպաստի, որպեսզի ստվերային դաշտը հնարավորինս կրճատվի, ստեղծվեն ավելի մրցունակ պայմաններ՝ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվողների համար։

Նախագծի հղումը այստեղ՝ https://www.e-draft.am/projects/2233/about

#accountingteamAssets

 

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment